Česky | English
„Dříve bylo nutné zúčastnit se hlasování osobně nebo je vyřizovat přes běžnou korespondenci, aby byla zaručena tajnost a platnost voleb. Dnes to není nutné! Můžete zabezpečeně hlasovat z pohodlí pracovny, na služební cestě či z domova."Pavel Hozák, jednatel společnosti

Celý systém je naprosto intuitivní a nevyžaduje žádné technické znalosti.
Online aplikace pro volby gReception VOTING je český systém, což znamená, že administrační i veřejná část a výstupy z ní jsou v češtině. Na našem Helpdesku najdete živé administrátory, žádné chatboty. Pokud však budete potřebovat, není problém přepnout aplikaci i Helpdesk do angličtiny.

Chcete se přesvědčit, že jsou elektronické volby intuitivní a bezpečné? Není problém, spustíme vám nezávazně ukázkové volby. Chci vyzkoušet online volby

S gReception VOTING můžete uskutečnit tyto druhy hlasování:

ONLINE VOLBY

 • nejčastěji používané v režimu tajné s ověřením hlasujícího pro volby představenstva, rady, kontrolní komise či předsedy
 • volič vybírá z kandidátní listiny, administrátor má možnost omezit počet hlasů jednoho hlasujícího i počet volených pozic, např. Revizní komise – tři volené pozice
 • výsledková listina je rozdělena do tří částí: zvolení, splnili kritérium přijetí (náhradníci), nesplnili kritérium

Co potřebujete před spuštěním online voleb?

 • Seznam oprávněných voličů a jejich e-mailové adresy
 • Kandidátní listinu
 • Počet kandidátů, kteří mohou být zvoleni
 • Kritérium pro přijetí návrhu (např. nad 50 %)
 • Kvórum pro platnost voleb (např. nad 33 %)
 • Termín neboli odkdy dokdy je možné volit
 • Jaké jsou váhy hlasů jednotlivých voličů
 • Budou volby v režimu tajné s ověřením hlasujícího? Nebo veřejné?

Co znamená „tajné s ověřením hlasujícího“ – systém ověří, že se k volbám přihlásil oprávněný volič, zaznamená jeho volbu, ale nikde se nezobrazí, jak přesně tento volič volil. V praxi to znáte jako tajné volby za plentou nebo tajné volby s vhozením volebního lístku do urny.

ONLINE HLASOVÁNÍ

 • nejčastěji používané pro hlasování o návrzích
 • probíhá online, v rámci zveřejněného termínu. Nejdříve připravíte otázky k hlasování, nastavíte parametry (kvórum, kritérium přijetí, kdo je oprávněn hlasovat…). Následně pozvete hlasující a hlasování spustíte. Po skončení hlasování jednoduše vytisknete protokol o výsledcích nebo exportujete data do Excelu

Co potřebujete před spuštěním hlasování?

 • Seznam oprávněných voličů a jejich e-mailové adresy
 • Otázky/návrhy k hlasování
 • Kritérium pro přijetí návrhu (např. nad 50 %)
 • Kvórum pro platnost voleb (např. nad 33 %)
 • Termín neboli odkdy dokdy je možné volit
 • Jaké jsou váhy hlasů jednotlivých voličů
 • Bude hlasování v režimu tajné s ověřením hlasujícího, nebo veřejné?
 • Bude otevřené všem jako anketa, nebo přístupná pouze oprávněným voličům?

Jak dlouhé by online volby měly být – volby spuštěné během valné hromady mohou trvat jen 20 minut. Pokud se však jedná o volby bez návaznosti na sjezd či konferenci, mohou být spuštěné i několik týdnů.

Problematika GDPR

Je zajištěna povinná ochrana osobních dat dle zákona o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. a evropské směrnice GDPR. Výzvy k hlasování jsou posílány přes bezpečný bulk mailing s minimalizací padání zpráv do spamu.

HLASOVÁNÍ NA SCHŮZI

Probíhá v reálném čase na schůzi či zasedání. Nejdříve připravíte otázky k hlasování, nastavíte parametry (kvórum, kritérium přijetí a další). Po spuštění hlasování vás aplikace provede otázku po otázce

Možné varianty hlasování:

 • Součty hlasů pro a proti
 • Součty hlasů oprávněných hlasujících (lze stanovit kvórum)
 • Hlasování jmenovitě (lze stanovit kvórum a různé váhy hlasů)

Kdo bude spouštět volby?

Volby může spouštět váš člověk – vytvoříme mu jedinečné prostředí s průvodcem hlasování, pošleme mu přístup a se systémem ho seznámíme. Online školení trvá cca hodinu. Váš admin si pak volby připraví, nastaví si parametry voleb (kvórum, kritérium, seznamy voličů, kandidátky atd.) a nastaví automatické připomínky i termín spuštění a ukončení voleb. Po skončení voleb si vygeneruje protokol o volbách, a je hotovo.

Volby také může spouštět náš administrátor – pošlete nám veškeré podklady k volbám, a on nastaví parametry, volby spustí a po skončení voleb na vámi určený kontakt odešle protokol o volbách.

Pokud plánujete volit častěji, určitě doporučujeme variantu se školením a pronájem systému – budete svým pánem a ušetříte. Rádi vám spočítáme kalkulaci na pronájem gReception Voting.

Chci kalkulaci – online volby

Klientské centrum:

Ceník a objednávka Poslat dotaz Více o gReception Kontakt

Aplikace gReception Voting zblízka

 

Naše reference:

 • Ing. Irena Krumlová„Rozhodli jsme se jít s dobou a volby do výboru nového funkčního období jsme spustili přes elektronické hlasování. Volby přes gReception Voting proběhly hladce a se službou online voleb jsme byli spokojeni.“
  Ing. Irena Krumlová, CSBMB
   
  Petra Horáková„Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR jsme se rozhodli uspořádat volby do výboru společnosti elektronicky. Přestože jsme s touto formou voleb neměli žádné zkušenosti, administrátorka hlasování nás celým procesem provedla a díky ní vše proběhlo hladce. Děkujeme!“
  Petra Horáková, Česká neuropsychofarmakologická společnost, z.s.
 • Eva Ponocná„S gReception Voting poskytujeme 165 organizačním složkám ČLS JEP komfortní systém, který jim umožňuje snadno, bezpečně a efektivně konat volby do stálých orgánů. Oceňujeme také velkou finanční úsporu a usnadnění práce volebním komisím.“
  Eva Ponocná, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
   
  Eva Ponocná„ČLS JEP sdružuje 165 odborných společností a spolků lékařů a ročně probíhá kolem 30 voleb. Přechod na jednotný elektronický systém voleb byl tedy prioritou. Díky on-line aplikaci gReception Voting se nám vše povedlo efektivně zavést.“
  Eva Ponocná, Česká lékařská společnost J. E. Purkyně
 • Assoc. Prof. Ivan Minčík, MD, PhD„Na základe našich skúseností, overených praxou, považujeme elektronický systém hlasovania gReception Voting za najlepšiu možnosť na realizáciu nielen elektronických volieb, ale aj akýchkoľvek ďalších hlasovaní pre ktoré plánujeme v našej odbornej spoločnosti využiť Vaše spoľahlivé softwérové služby aj budúcnosti.“
  Assoc. Prof. Ivan Minčík, MD, PhD
   
  Miloš Vitner„Ústecký krajský fotbalový svaz spolu s dalšími pobočnými spolky Fotbalové asociace ČR využil aplikaci gReception v nelehké době koronaviru, kdy bylo nutné provést volby orgánů jinak, než prezenčně. Díky této aplikaci byla volba nejrychlejším způsobem voleb v historii fotbalu. Pro nás nová cesta do budoucna.“
  Miloš Vitner, Ústecký KFS
 • PhDr.Martina Pfeiferová„Byli jsme spokojeni s tím, jak lehce elektronické volby proběhly. Voliči ocenili přehlednost a rychlost, pro volební komisi bylo stěžejní vysoké zabezpečení.“
  PhDr.Martina Pfeiferová
   
  Česká společnost pro aterosklerózu„Ocenili jsme možnost spustit ukázkové volby, abychom si udělali představu, jak celý proces vypadá. Spolupráce byla výborná. Samotné hlasování je jednoduché a rychlé. Rádi se na Vás v budoucnu znovu obrátíme.“
  Česká společnost pro aterosklerózu
 • Assoc. Prof. Ivan Minčík, MD, PhD„Funkčnosť a bezproblémovosť elektronického volebného systému gReception Voting umožnila, že sa volieb do orgánov SUS zúčastnilo výrazne viacej členov ako v minulosti. Aj preto sme odporučili prezídiu SLS, aby elektronický princíp volieb bol zavedený vo všetkých odborných spoločnostiach, ktoré SLS združuje.“
  Assoc. Prof. Ivan Minčík, MD, PhD